fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Prąd elektryczny Dave: Opornik o oporze 100Ω połączono szeregowo z cewką o indukcyjności 2H i kondensatorem o pojemności 10 μF. Obwód podłączono do źródła napięcia prądu przemiennego o napięciu skutecznym 115V i częstotliwości 50 Hz. Oblicz: 1.amplitudę napięcia prądy przemiennego 2. zawadę obwody RLC 3. nątężenie skuteczne prądu przemiennego 4. Napięcia UR UL UC i wyrysuj diagram wskazowy napięć 5. Kąt przesunięcia fazowego 6. Częstotliwość rezonansową obwodu i max. wartość natężenia prądu skutecznego
27 sty 16:31
: wystarczy podstawić do wzorów http://fizyka.pisz.pl/strona/242.html
27 sty 19:29
27 sty 19:31