fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Przez opornik podłączony do prądnicy płynie prąd przemienny. Napięcie i natężenie prądu zmienia się w czasie sinusoidalnie. Napięcie chwilowe U = U_0 sin(omega*t), U_0 - amplituda (napięcie maksymalne), T - okres (czas jednego pełnego cyklu zmiany napięcia), omega - częstość kołowa, omega = 2*pi/T, f = 1/T, f - częstotliwość. W Polsce częstotliwość prądu przemiennego w gniazdku wynosi 50 Hz. Natężenie chwilowe: I = I_0 sin(omega*t), I_0 - amplituda (natężenie maksymalne). Z prawa Ohma: I = U/R I_0 = U_0/R. Napięcie skuteczne U_sk prądu przemiennego o napięciu maksymalnym U_0 jest równe napięciu prądu stałego, który wykona w tym samym czasie tą samą pracę, co prąd przemienny. U_sk = U_0 / pierwiastek z 2. Natężenie skuteczne I_{sk}prądu przemiennego o natężeniu maksymalnym I_0 jest równe natężeniu prądu stałego, który wykona w tym samym czasie tą samą pracę, co prąd przemienny. I_{sk} = I_0/pierwiastek z 2. Prąd płynący przez opornik przez czas t powoduje wydzielenie się w nim ciepła W w ilości W = U_{sk}I_{sk}t. Moc prądu P = U_{sk}*I_{sk}.
Napięcie natężenie okres częstość kołowa częstotliwość prawa Ohma pracę Moc