fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pływanie ciał. Prawo Archimedesa. Ciśnienie w cieczach. Zależność ciśnienia od głębokości. Prawo Pascala. Zasada działania prasy hydraulicznej. Zasada naczyń połączonych.