fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Dźwięki. Efekt Dopplera.
Fala dźwiękowa Infradźwięki, dźwięki słyszalne, ultradźwięki Prędkość dźwięku Natężenie dźwięku Efekt Dopplera