fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Obwód RLC składa się z źródła prądu przemiennego o sile elektromotorycznej E, oporniku o oporze R, cewki indukcyjnej o indukcyjności L i kondensatora o pojemności C. E = E_0 * sin(ω*t). ω - częstość kołowa źródła prądu przemiennego. E_0 - amplituda siły elektromotorycznej. Źródło prądu przemiennego wymusza w obwodzie drgania o częstości kołowej ω i natężeniu I = I_0*sin(ω*t - φ). I_0 - amplituda natężenia prądu, φ - przesunięcie fazowe między siłą elektromotoryczną E i natężeniem prądu I. Podobnie do prawa Ohma I_0 = E_0 / Z. Z = pierwiastek z (R^2 + (R_C - R_L)^2) - zawada obwodu (opór całkowity), R_C = 1/ωC - opór pojemnościowy, R_L = ωL - opór indukcyjny. Przesunięcie fazowe między siłą elektromotoryczną E i natężeniem prądu I. Amplituda natężenia prądu I_0 jest zależna od częstości kołowej φ źródła prądu przemiennego. Osiąga największą wartość dla częstości rezonansowej. Przypadki szczególne obwodów ze źródłem prądu przemiennego: drgania w obwodzie RL (C = 0), drgania w obwodzie RC (L = 0), drgania w obwodzie LC (R = 0).
prądu przemiennego siły elektromotorycznej oporze indukcyjności pojemności częstość kołowa siły elektromotorycznej prawa Ohma Największy prąd w obwodzie RLC ze źródłem prądu przemiennego Największy prąd w obwodzie RLC ze źródłem prądu przemiennego