fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Rzuty. Przyspieszenie ziemskie. Rzut pionowy w dół i w górę. Rzut poziomy i ukośny. Siły grawitacji. Ciężar ciała. Prawo powszechnego ciążenia. Prawa Keplera. Pole grawitacjne. Natężenie i potencjał. Energia potencjalna. Zasada zachowania energii. Praca w polu grawitacyjnym. Pierwsza i druga prędkość kosmiczna.
Przyspieszenie ziemskie Rzut pionowy w dół w górę Rzut poziomy ukośny Ciężar ciała Prawo powszechnego ciążenia Prawa Keplera Pole grawitacyjne Natężenie potencjał Energia potencjalna Zasada zachowania energii Praca w polu grawitacyjnym Pierwsza druga prędkość kosmiczna