fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ruch.
Ruch jednostajny Ruch jednostajnie przyspieszony Ruch jednostajnie opóźniony Ruch po okręgu Częstotliwość prędkość kątowa Moment pędu Ruch jednostajny Ruch jednostajnie przyspieszony Przyspieszenie Prędkość przyspieszenie chwilowe Przyspieszenie dośrodkowe i styczne