fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Siła sprężystości. Kolejne etapy ruchu harmonicznego prostego. Ruch harmoniczny prosty. Wahadło matematyczne. Wahadło fizyczne.
Siła sprężystości Kolejne etapy ruchu harmonicznego prostego Ruch harmoniczny prosty Wahadło matematyczne Wahadło fizyczne