fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Indukcja elektromagnetyczna. Indukcja wzajemna i własna. Energia pola magnetycznego. Prawa Maxwella. Prądy zmienne. Obwody prądu zmiennnego. Drgania elektromagnetyczne. Drgania własne i wymuszone.
Strumień pola magnetycznego Indukcja elektromagnetyczna i prawo Faradaya Reguła Lenza Samoindukcja Energia pola magnetycznego Indukcja wzajemna Transformator Prawo Gaussa dla pola magnetycznego Równania Maxwella Prąd przemienny Drgania w obwodzie LC Drgania w obwodzie RLC ze źródłem prądu przemiennego