fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ruch obrotowy bryły. Prędkość kątowa bryły. Ruch jednostajny i jednostajnie przyspieszony. Moment siły. Składanie momentów siły. Moment bezwładności. Środek masy. Moment pędu. Zasada zachowania momentu pędu. Pierwsza i druga zasada dynamiki. Energia kinetyczna.
Ruch po okręgu Ruch obrotowy bryły Prędkość kątowa Ruch jednostajny jednostajnie przyspieszony Moment siły Składanie momentów siły Moment bezwładności Środek masy Moment pędu Zasada zachowania momentu pędu Pierwsza druga zasada dynamiki Energia kinetyczna