fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wzory opisujące fale mechaniczne. Interferencja fal. Fala stojąca. Dyfrakcja fal. Zasada Huygensa. Polaryzacja fal. Odbicie i załamanie fali. Dźwięki. Efekt Dopplera.
Ruch falowy Powstanie fali na wodzie. Fale poprzeczne i podłużne. Ruch dowolnego punktu fali. Amplituda. Długość fali. Okres, częstość, częstość kołowa. Prędkość fali. Równanie fali. Fale płaskie i kuliste Nakładanie się fal Interferencja fal płaskich Interferencja fal kulistych Opis. Powstanie. Równanie. Na sznurze. Na strunie. Zasada Huygensa. Dyfrakcja fali. Polaryzacja fali. Odbicie fali. Załamanie fali.