fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ruchy Browna. Skale temperatur. Związek między temperaturą a energią wewnętrzną ciała. Rozszerzalność cieplna ciał stałych i cieczy. Gaz doskonały. Średnia prędkość cząsteczek. Równanie Clapeyrona. Prawo Avogadra i prawo Daltona. Gazy rzeczywiste. RÓwnanie van der Waalsa. Zmiany stanów skupienia. Napięcie powierzchniowe, przyleganie i włoskowatość w cieczy. Wrzenie cieczy. Praca w procesach termodynamicznych. Pierwsza zasada termodynamiki. Przemiana izotermiczna, izobaryczna, izochoryczna i adiabatyczna. Silniki cieplne. Druga zasada termodynamiki. Cykl Carnota.