fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Liczba atomowa i masowa. Izotopy i izobary. Rozpad promieniotwórczy. Energia wiązań jąder atomowych. Niedobór masy. Reakcje jądrowe. Energia jądrowa. Bomba atomowa i wodorowa. Cząstki elementarne.