fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Natężenie prądu. Mikroskopowy opis prądu elektrycznego. Prawo Ohma. Prawa Kirchhoffa. Prawo Joule'a-Lenza. Łączenie oporników. Łączenie źródeł napięciowych. Przyrządy pomiarowe dla prądu elektrycznego. Elektroliza i prawa Faradaya.
Symbole elementów elektronicznych Prąd elektryczny Natężenie prądu Opór elektryczny Prawo Ohma Amperomierz i woltomierz Łączenie oporników Siła elektromotoryczna Pierwsze drugie prawo Kirchhoffa Praca i moc prądu Elektroliza Prawa elektrolizy Faradaya