fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Widmo fal elektromagnetycznych. Fale radiowe i ich zastosowania. Fale świetlne, podczerwone i nadfioletowe. Promieniowanie rentgenowskie i promieniowanie γ. Strumień świetlny i natężenie źródła światła. Odbicie i załamanie światła. Zwierciadła. Soczewki. Przyrządy optyczne: lupa, mikroskop, luneta. Oko ludzkie. Interferencja, dyfrakcja i polaryzacja światła.