fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pole magnetyczne. Indukcja magnetyczna. Strumień i natężenie pola magnetycznego. Siły działające na przewodnik z prądem. Prawo Gaussa. Prawo Biota-Savarta. Prawo Ampere'a. Obwody z prądem w polu magnetycznym. Magnesy trwałe. Dipole magnetyczne. Ferromagnetyki. Ładunki poruszające się w polu magnetycznym.
Pole magnetyczne Indukcja magnetyczna Siła działająca na ładunek w polu magnetycznym Ruch po okręgu ładunku w polu magnetycznym Siła elektrodynamiczna Prawo Biota - Savarta Pole magetyczne wokół prostolinowego przewodnika z prądem Pole magnetyczne solenoidu (zwojnicy, cewki indukcyjnej) Prawo Amp`era