fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ładunek elektryczny. Zasada zachowania ładunku. Odziaływanie ładunków: prawo Coulomba. Pole elektrostatyczne. Natężenie i potencjał pola elektrostatycznego. Pole elektrostatyczne w dielektryku. Praca w polu elektrostatycznym. Strumień pola elektrostatycznego. Prawo Gaussa. Pojemność elektryczna. Kondensatory. Łączenie kondensatorów.
Ładunek elektryczny Zasada zachowania ładunku Odziaływanie ładunków: prawo Coulomba Pole elektrostatyczne Natężenie potencjał napięcie Pole elektrostatyczne w dielektryku Praca w polu elektrostatycznym Strumień pola elektrostatycznego Prawo Gaussa dla pola elektrostatycznego Pojemność elektryczna Kondensator Łączenie kondensatorów