fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zjawisko fotoelektryczne. Dualizm falowo-korpuskularny. Prawo Kirchhoffa. Wzór Plancka. Model atomu Bohra. Serie widmowe. Równanie Schrödingera. Zakaz Pauliego. Zasada nieokreśloności Heisenberga. Lasery.