fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ładunek o wartości Q1=1C znajduje się w odległości R=3m od ładunku Q2=4C. Gdzie Ruggie: 1. Ładunek o wartości Q1=1C znajduje się w odległości R=3m od ładunku Q2=4C. Gdzie należy umieścić trzeci ładunek q by były w równowadze (rozważ sytuacje gdy ładunki są jednoimienne) 2. Dwa szeregowo połączono kondensatory o pojemności C1=2mikro Farada i C2=4 mikro Farada tworzą baterie do której doprowadzono ładunek Q=0,001C. Oblicz pojemność kondensatorów. 3. Kondensator bez dielektryka naładowano ładunkiem Q=4*10−8 i odłączono od źródła napięcia o stałej dielektrycznej E=4. Napięcie zmalało do 100V. Oblicz pojemność kondensatora oraz energie przed wprowadzeniem dielektryka. Proszę tylko o całe rozwiązania. Z góry dziękuje.
4 lis 15:46
4 lis 22:43
4 lis 22:44
4 lis 22:44
Ruggie: korkifizyka@tlen.pl, o ile dobrze widzę to nie są całe rozwiązania
5 lis 16:58