fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wzór na prawo Coulomba. Siła przyciągania lub odpychania ładunków elektrycznych. Wzajemne oddziaływanie ładunków elektrycznych.
Wyprowadzenie prawa Coulomba zależy od znaku