fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Kondensator płaski to układ dwóch równoległych płytek o powierzchni S umieszczonych w odległości d od siebie. Wzór na pojemność kondensatora. Wzór na pojemność kondensatora z dielektrykiem. Ładowanie kondensatora polega zwykle na umieszczeniu na jego okładkach dwóch przeciwnych ładunków Q, co powoduje pojawienie się napięcia U. C = Q / U. Między okładkami kondensatora pole elektrostatyczne jest jednorodne i ma natężenie równe E = U / d.
Pojemność jednorodne natężenie