fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
moc, praca - fizyka kornelia: Zadanie 1. Wojtek ciągnie sanki, działając na nie siłą 500N na drodze 1km. Oblicz wartość pracy wykonanej przez Wojtka. Zadanie 2. Adam wykonał pracę 36000J w czasie 1 godziny. Z jaką mocą pracował Adam. Zadanie 3. Oblicz pracę wykonaną przez silnik samochodu, pracujący przez 10 sekund z mocą 100 kW. Zadanie 4. Samochód napędzany silnikiem o mocy 44 000 W porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym i w czasie 10 sekund pokonuje odległość 200 m. Oblicz wartość siły napędzającej ten samochód. Zadanie 5. Jaka jest siła ciągu silnika samochodu o mocy 30 kW, jeśli samochód porusza się ze stałą prędkością 72 km/h. UWAGA Pamiętaj o porządnym zapisie rozwiązania: – zapisanie wzorów, z których korzystasz – pełny zapis wykonywanych obliczeń – zapis działań na jednostkach
18 maj 13:15
18 maj 13:37