fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Moc średnią liczę ze wzoru P = W / t. W - praca wykonana w bardzo t. Moc chwilową liczę ze wzoru P = delta W / delta t. Delta W - praca wykonana w bardzo małym czasie delta t. Moc jest skalarem. Jednostką miary mocy jest watt (W).