fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Działam na ciało stałą siłą F i przesuwam je na odległość s. Wektor siły jest równoległy do przemieszczenia ciała. Pracę jaką wykonałem mogę policzyć ze wzoru W = F*s. Praca jest skalarem. Jednostką miary pracy jest dżul (J). Działam na ciało stałą siłą F nachyloną pod kątem alfha do przesunięcia. Pracę jaką wykonałem mogę policzyć ze wzoru W = F*s*cos alfa Dla siły, równoległej do przemieszczenia ale o zmiennej wartości, najlepiej narysować wykres F(s). Wartość wykonanej pracy to będzie pole pod wykresem.