fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Jak odliczyć przyśpieszenie grawitacyjne? sylwia78: W pasie Kuipera znajduje się planeta karłowata Haumera, która jest mocno spłaszczona. Jej okres obrotu względem najkrótsze osi wynosi T=4h. Promień równikowy Rr=980 km, a biegunowy Rb=498 km. Wartość przyśpieszenia biegunowego planety gb=1,076 m/s2. Pomiń wpływ niesymetrycznie sferycznej masy i oblicz ile razy przyśpieszenie grawitacyjne na biegunach planety jest większe od przyśpieszenia na jej równiku.
25 wrz 21:45
: przyspieszenie na równiku = przyspieszenie biegunowe − przyspieszenie odśrodkowe siły bezwłądności
25 wrz 21:50
25 wrz 21:52