fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Masa M przyciąga masę m siłą grawitacji F=GMm/r^2. Natężenie pola grawitacyjnego w odległości r od środka masy M wynosi E = F/m = {GMm/r^2}/m = GM/r^2.
GMmo r^2