fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Przyspieszenie w ruchu jednostajnym po okręgu. Przyspieszenie w ruchu jednostajnie przyspieszonym po okręgu. W ruchu jednostajnym po okręgu wartość prędkości jest stała, ale zwrot i kierunek się zmienia. Z tego powodu jest to ruch z przyspieszeniem, które możemy rozłożyć na dwie składowe -- przyspieszenie dośrodkowe i przyspieszenie styczne.
przyspieszenie kątowe