fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
rezystory hitari: rysunekMam wyznaczyć natężenia prądów płynące przez te rezystory. Układ został podłączony do idealnego źródła napięcia
9 lut 09:37
9 lut 10:00