fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
W obwodzie zamkniętym (oczku) suma sił elektromotorycznych i napięć wynosi zero. Przykładowe oczko przechodzę w następujący sposób dodając (odejmując) zmiany potencjału: 1. Zaznaczam kierunek natężenia prądów w oczku I_1, I_2, I_3. Nie zawsze da się określić prawidłowy zwrot z rysunku. Nie ma to jednak znaczenia, bo jak zaznaczę zwrot przeciwny do prawdziwego, to z obliczeń wyjdzie I<0. 2. Wybieram dowolny punkt A o potencjale V_A, a następnie poruszam się zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. 3. Przechodząc przez ogniwo od - do + dodaję E (wzrost potencjału). 4. Przechodząc przez ogniwo od + do - odejmuję E (spadek potencjału). 5. Na opornikach jest wzrost lub spadek potencjału równy napięciu na oporniku U = IR (prawo Ohma). 6. Przechodząc opornik zgodnie ze zwrotem natężenia prądu odejmuję IR (spadek potencjału). Prąd płynie w kierunku niższego potencjału.\cr 7. Przechodząc opornik przeciwnie do zwrotu natężenia prądu dodaję IR (wzrost potencjału).
natężenia prądów potencjale sił elektromotorycznych prawo Ohma sił elektromotorycznych