fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Suma natężeń prądów wpływających do węzła jest równa sumie natężeń prądów wypływających z węzła. I_1 + I_2 + I_4 = I_3 + I_5 Ogólniej: natężenia prądów wpływających do węzła przyjmowane są jako dodatnie, a wypływające z węzła, jako ujemne. Wzór na pierwsze prawo Kirchoffa.
natężeń