fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wychylenie, czestotliwosc, dlugosc i predkosc fali Andrzej K.: Rozważmy falę dźwiękową opisaną równaniem s(x,t)=4nm cos(3,66m1x−1256s1t). Ile wynosi maksymalne wychylenie, częstotliwość, długość fali oraz prędkość rozchodzenia się fali dźwiękowej?
6 gru 21:11
: 4 nm 1,27 *10−4 Hz 23 m
 mm 
3

 s 
7 gru 05:27
Andrzej K.: Siemka, a mógłys powiedziec z jakich wzorów korzystałeś?
7 gru 08:47
: ze wzoru na ruch drgajacy, ktory możesz znaleźć w podręczniku albo tutaj: http://fizyka.pisz.pl/strona/98.html
 x t 
y(x,t)=Asin2π(


)
 λ T 
7 gru 12:47
7 gru 12:48