fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pod działaniem siły sprężystości o wzorze F_s = -kx ciało porusza się ruchem harmonicznym prostym o równaniu x = A * sin(omega t + fi_0)
siły sprężystości Odgadnięcie równania ruchu harmonicznego prostego amplituda faza początkowa częstość kołowa Rozwiązanie równania na siłę sprężystości okres ruchu ciała Prędkość w ruchu harmonicznym Przyspieszenie w ruchu harmonicznym Wyprowadzenie wzoru na energię potencjalną sprężystości w ruchu harmonicznym prostym Wyprowadzenie wzoru na energię kinetyczną w ruchu harmonicznym prostym Wyprowadzenie wzoru na energię całkowitą w ruchu harmonicznym prostym