fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Rzut ukośny Uczeń: Błagam pomocy Z wieży o wysokości 100m wyrzucono ukośnie kamień pod kątem 30˚do poziomu z prędkością 40m/s. Oblicz prędkość z jaką uderzy on o ziemię i kierunek wektora prędkości.
7 sty 16:55
9 sty 07:06
14 sty 10:05