fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Rzut ukośny Marek: Z wieży o wysokości 100m wyrzucono ukośnie kamień pod kątem 30˚do poziomu z prędkością 40m/s. Oblicz prędkość z jaką uderzy on o ziemię i kierunek wektora prędkości.
8 sty 20:10
: Zastosuj ZZEnergii
9 sty 07:05
14 sty 10:05