fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Help Nie umiejący fizyki: Na wysokości 20m rzucono poziomo kamień, który uderzył w ziemię pod kątem 45˚. Ile wynosiła prędkość początkowa kamienia?
4 sty 19:15
Pitagoras: Tyle co końcowa składowa pionową.
4 sty 20:34
5 sty 08:02