fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wzory w rzucie poziomym. Wzór na prędkość w rzucie poziomym po czasie t. Rrzut poziomy z prędkością początkową v_p. Pozioma i pionowa składowa prędkości.
rzucie pionowym w dół