fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
zadanie z fizyki m4rrios: Ciało zostało wyrzucone pionowo do góry z prędkością początkową 𝑣𝑜z poziomu ziemi. Wyznaczyć maksymalną wysokość ℎna jaką wzniesie się ciało, czas wznoszenia 𝜏oraz czas ,po którym ciało upadnie na ziemię𝜏1.
4 lis 09:32
6 lis 08:04