fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wzory w rzucie pionowym w górę. Wzór na prędkość i wysokość po czasie t. Rrzut pionowy w górę z prędkością początkową v_p. Kamień, rzucony pionowo w górę, porusza się ruchem jednostajnie opóźnionym.
ruchem prostolinowym jednostajnie opóźnionym Ruch jednostajnie przyspieszony, prostolinowy Ruch jednostajnie przyspieszony, prostolinowy