fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Fizyka szymii345: . Odważny pływak wykonuje skok do wody z wysokiego klifu, rozpędzając się w kierunku poziomym (Rys. 2). Jaką musi mieć minimalną prędkość v0 w momencie odrywania się od klifu, aby nie uderzyć w półkę skalną o szerokości 1, 75 m położoną 9 m poniżej wierzchołka klifu?
2 mar 16:54
2 mar 19:32