fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
rozwiązanie? monsoon: Na torze kołowym o promieniu R=30m znajduje się niewielki pojazd.W pewnej chwili uruchomiono silnik ,ktory zwiększa wartość prędkości pojazdu w stałym tempie 0,5m/s2.Jakie jest calkowite przyspieszenie pojazdu po upływie 15s od rozpoczęcia ruchu? Jaki kąt tworzy to przyspieszenie z wektorem prędkości chwilowej? Jaka jest wartość prędkości średniej dla tego odstępu czasu ?
12 lut 23:28
13 lut 08:16