fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wzór na przyspieszenie kątowe w ruchu po okręgu jednostajnie przyspieszonym. Wzór na obrócony kąt i prędkość kątową końcową w ruchu po okręgu jednostajnie przyspieszonym. Przyspieszenie kątowe jest wielkością wektorową. Przyspieszenie kątowe w ruchu po okręgu jednostajnie przyspieszonym jest stałe.
Prędkość kątowa końcowa w ruchu po okręgu Kąt w ruchu jednostajnie przyspieszonym po okręgu