fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz współczynnik sprężystości sprężyny Beata: Bardzo prosze o pomoc! przynajmniej prosze o jakis trop/wzory: Mamy do dyspozycji sprężynę, którą można rozciągnąć o 2cm przykładając do niej siłę 8 N. Sprężynę zamocowano poziomo i do jej końca przyczepiono ciało o masie 1 kg. Następnie rozciągnięto ją o 4 cm od położenia równowagi i puszczono. Ponieważ ciało ślizga się po powierzchni bez tarcia zatem wykonuje ruch harmoniczny prosty. Oblicz: a) współczynnik sprężystości sprężyny, b) siłę z jaką działa sprężyna na ciało zaraz po jego puszczeniu, c) okres drgań, d) amplitudę ruchu, e) maksymalną prędkość drgającego ciała, f) maksymalne przyspieszenie ciała
27 sty 15:40
: tropy znajdziesz w podręczniku http://fizyka.pisz.pl/strona/110.html
27 sty 19:28