fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Na ciało odsunięte na odległość x od położenia równowagi działa siła sprężystości. k - współczynnik sprężystości sprężyny. Minus we wzorze oznacza, że siła ma zwrot przeciwny do wychylenia. F_s > 0, bo x < 0. F_s < 0, bo x > 0. Energia potencjalna sprężystości E_{ps} = kx^2 / 2.
Wyprowadzenie wzoru na energię potencjalną sprężystości