fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
proszę o pomoc :) Miłosz: Sanki zjeżdżają z pagórka, którego zbocze ma długość 20 m i jest nachylone pod kątem 30° do podłoża. Jaką odległość przejadą na poziomym odcinku po zjechaniu ze zbocza, jeśli na całej drodze współczynnik tarcia wynosi 0.2?
21 cze 19:40
korki_fizyka@tlen.pl: http://fizyka.pisz.pl/strona/30.html ΔEp = WT WT1 = μmghtgα WT2 = sμmg
22 cze 10:13