fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Adam podchodzi do szafy i zaczyna ją pchać z siłą F_1, która jest równoważona przez siłę tarcia T_s. Jest to tarcie statyczne. F_1 = T_s Adam systematycznie zwiększa siłę F_2, ale tarcie statyczne T_s też ma coraz większą wartość i szafa się nie porusza. W pewnym momencie tarcie statyczne osiąga maksymalną wartość T_{s_{max}} i rusza szafa rusza z miejsca. Adam już tylko musi równoważyć siłą F_3 tarcie dynamiczne T_d, F_3 = T_d aby utrzymać ją w ruchu z prędkością v. Tarcie dynamiczne T_d ma mniejszą wartość niż maksymalne tarcie statyczne T_{s_{max}} tuż przed poruszeniem szafy. T_d < T_{s_{max}} Tarcie dynamicze można wyliczyć ze wzoru T_d = f*F_N = fmg, F_N ciężar ciała, w tym wypadku F_N = mg, m - masa ciała, g - przyspieszenie ziemskie
przyspieszenie ziemskie