fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz moment bezwładności kuli o masie 2kg i promieniu 20cm, obrót osi 40cm Not yet: Oblicz moment bezwładności „hantli” składającej się z cienkiego pręta o masie m1=0,1kg i długości l=0,2m oraz dwóch kul o masach m2=0,5kg i o promieniach R=5cm względem osi prostopadłej do pręta i przechodzącej przez jego środek ciężkości.
18 cze 14:58
18 cze 17:51