fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Moment bezwładności sztangi JohnG: Oblicz moment bezwładności hantli składającej się z cienkiego pręta o masie m1=0,1kg i długości l=0,2m oraz dwu kul o masach m2=0,5kg i promieniach R=5cm względem osi przechodzącej przez środek pręta prostopadle do niego
6 kwi 12:07
Szwagier: 1/12*0,1kg*(0,2m)2+2*(2/5*0,5kg*(0,05m)2+0,5kg*(0,1m)2) − jeżeli się nie jebłem
6 kwi 12:23
Szwagier: jebłem, powinno być 1/12*0,1kg*(0,2m)2+2*(2/5*0,5kg*(0,05m)2+0,5kg*(0,1m+0,05m)2)
6 kwi 12:26
JohnG: Drugie różni się tylko tym że przedłużyłeś odległość środka kuli o jej promień?
6 kwi 12:44
daras:
 2 l 
momenty bezwładności kul policz z tw. Steinera: Io + md2, gdzie Io =

mR2, d=R+

 5 2 
6 kwi 17:22
daras:
 1 2 L 
I = Ip + 2Ik =

m1L2+ 2(

m2R2 + m2(R+

)2≈..0,024 kgm2
 12 5 2 
6 kwi 17:39