fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
ZZMP tom: Kula o masie 5 kg spada z wysokości 20m zagłębiła się w piasku na głębokość 5 cm. Wyznaczyć średnią wartość siły oporu działającej w piasku na kulę oraz pracę tej siły. Zakładając, że siła oporu jest stała, obliczyć czas hamowania kulki.
18 maj 15:19
18 maj 16:31
: nie ma tu zastosowania ZZMP
18 maj 16:32