fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wzór na opóźnienie w ruchu prostolinowym jednostajnie opóźnionym. Wzór na drogę i prędkość końcową w ruchu prostolinowym jednostajnie opóźnionym. Opóźnienie jest wielkością wektorową. Opóźnienie w ruchu prostolinowym jednostajnie opóźnionym jest stałe.
Prędkość końcowa w ruchu jednostajnie opóźnionym. Droga w ruchu jednostajnie opóźnionym.