fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
ruch harmoniczny RaVeN: Prędkość ciężarka drgającego ruchem harmonicznym zmienia się zgodnie z zależnością: V= 4𝜋 cos 200π t Liczby występujące w równaniu są podane w układzie SI. Obliczyć: a) Okres drgań ciężarka b) Amplitudę drgań c) Szybkość maksymalną ciężarka d) Szybkość średnią w ciągu okresu e) Maksymalną energię potencjalną przyjmując masę ciężarka m= 0,2 kg. Uwaga wszystkie wielkości obliczamy i podajemy wartości liczbowe wraz z jednostkami.
10 maj 22:05
11 maj 16:16